نشان اجلاس جهانی بانکداری

شرکت لایف برد پارسه مفتخر به دریافت تندیس اولین دوره اجلاس جهانی بانکداری که در تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱ برگزار شد گردید

نشان مجمع جهانی مدیریت
نشان پانزدهمین دوره ملی حمایت از مصرف کننده
فهرست