تقدیرنامه شرکت گاز استان تهران

در راستای بررسی کمیت و کیفیت کالا و خدمات ارائه شده و عملکرد شرکت لایف برد پارسه در ارائه به موقع کالا و ارائه اسناد بازرسی فنی طی ارزیابی های صورت گرفته شرکت لایف برد پارسه مفتخر به دریافت تقدیرنامه با سطح A در سال ۱۳۹۴ از شرکت گاز استان تهران گردید

تقدیرنامه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک
فهرست