تقدیرنامه کارآفرین جوان

مدیریت عامل شرکت لایف برد پارسه موفق به دریافت تقدیرنامه در هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر و مدیران اشتغال زای کشور گردید

تائیدیه شرکت اینتل
تقدیرنامه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
فهرست