تقدیرنامه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

شرکت لایف برد پارسه در سال ۱۳۹۳ در راستای ارائه خدمات به مشتریان و رضایتمندی آنها، همچنین رضایت کامل نظام صنفی مفتخر به دریافت تقدیرنامه از اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گردید

تقدیرنامه کارآفرین جوان
تقدیرنامه شرکت گاز استان تهران
فهرست