نشان مجمع جهانی مدیریت

مدیریت عامل شرکت لایف برد پارسه با شرکت در چهارمین دوره مجمع جهانی مدیریت که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ برگزار گردید مفتخر به دریافت نشان این جشنواره شد

نشان نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت
نشان اجلاس جهانی بانکداری
فهرست