برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت

مدیریت عامل شرکت لایف برد پارسه برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در آذر ماه سال ۱۳۹۲ شد

گواهی عضویت انجمن مدیریت کیفیت ایران
تقدیرنامه اولین اجلاس جهانی بانکداری
فهرست