نشان هفتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

مدیریت عامل شرکت لایف برد پارسه در دی ماه سال ۱۳۹۰ موفق به دریافت تندیس هفتمین جشنواره قهرمانان ملی صنعت گردید

نشان پانزدهمین دوره ملی حمایت از مصرف کننده
نشان برترینهای انفورماتیک و IT
فهرست