نشان شانزدهمین دوره ملی حمایت از مصرف کننده

شرکت لایف برد پارسه در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۹۵ برای دومین دوره متوالی مفتخر به دریافت شانزدهمین دوره نشان حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

گواهینامه شرکتهای برتر ایران
نشان هشتمین جشنواره تکریم کارآفرینان و مدیران
فهرست