نشان پانزدهمین دوره ملی حمایت از مصرف کننده

شرکت لایف برد پارسه در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۹۴ مفتخر به دریافت نشان پانزدهمین دوره نشان ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گردید

نشان اجلاس جهانی بانکداری
نشان هفتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت
فهرست