نشان نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

مدیریت عامل شرکت لایف برد پارسه موفق به دریافت نشان نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت در سال ۱۳۹۲ گردید

نشان هشتمین جشنواره تکریم کارآفرینان و مدیران
نشان مجمع جهانی مدیریت
فهرست