نشان هشتمین جشنواره تکریم کارآفرینان و مدیران

مدیریت عامل شرکت لایف برد پارسه موفق به دریافت لوح تقدیر و نشان با عنوان جوان ترین کار آفرین در هشتمین جشنواره تکریم کارآفرینان و مدیران در سال ۱۳۹۶ شد

نشان شانزدهمین دوره ملی حمایت از مصرف کننده
نشان نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت
فهرست