گواهی حسن انجام کار شرکت توسن

گواهی حسن انجام کار توسط شرکت توسن در راستای تامین سخت افزار شبکه، همچنین ارائه خدمات به شرکت لایف برد پارسه تحویل و از زحمات کارشناسان این شرکت تقدیر شد

تقدیرنامه اولین اجلاس جهانی بانکداری
گواهینامه شرکتهای برتر ایران
فهرست