تائیدیه شرکت لنوو

شرکت لایف برد پارسه در کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ به عنوان شریک تجاری پریمیوم و گلد از طرف شرکت لنوو انتخاب گردید

تائیدیه شرکت کاسیو
تائیدیه شرکت بنکیو
فهرست